Sc-43, 21 Haziran 2019, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Müftülüklere Dair Düzenlemeler İçeren Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hakkındaki Soruya Cevabı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 21.06.2019

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) sözkonusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 21 Haziran 2019 tarihinde yaptığı açıklamayla güçlü bir tepki vermiş olup, bu açıklamada belirtilen görüşler Bakanlığımızca da paylaşılmaktadır.

Her şeyden önce Yunanistan, Türk Azınlığın seçtiği Müftüleri tanımayarak Lozan Barış Anlaşması’nı ihlal etmektedir. Bu kere de yanlış uygulamalarını düzeltmek yerine, Müftülük makamını ve Azınlık Müftülerini, yeni kurduğu bir devlet dairesine bağlamak suretiyle ihlallerini daha da vahim bir hale getirmektedir.

Yunanistan’da Müftülüklerin idari statü ve yapıları ile yargı yetkilerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeren sözkonusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Azınlığın dini ve hayır kuruluşlarını tesis etme ve yönetme hakkını teminat altına alan 1923 Lozan Barış Anlaşması’na aykırıdır.

İlk olarak, 2018 Ağustos ayında gündeme gelen ve Azınlığın haklı ve güçlü tepkilerini gösterdiği kararname, Yunanistan’daki Türk Azınlığın Lozan Barış Anlaşması’yla teminat altına alınan karşılıklılık temelindeki haklarını görmezden gelmektedir. Müftülük kurumunun özerkliğini ortadan kaldırarak alelade devlet dairesine dönüştürmeye yönelik bu kararnamenin Yunanistan’daki Türk Azınlık tarafından kabul edilebilir bir yönü bulunmamaktadır.

Anılan düzenlemenin, Yunanistan’ın Türk Azınlığın sorunlarının çözümü için Azınlık temsilcileriyle geniş kapsamlı ve samimi iletişim kurmak, görüşlerini almak yerine, sorunun kaynağını teşkil eden, dini konulardan sorumlu devlet kurumlarının içinde özellikle Türklere baskı uygulayan çevrelerce gerçekleştirmesi, Yunan zihniyetinin iyiniyetten uzak olduğunu kamuoyuna bir kez daha sergilemiştir.

Yunanistan’ın yapması gereken, Azınlığın seçtiği meşru Müftüleri tanıması ve yasadışı atanmış Müftüleri dayatma konusundaki yanlıştan dönmesidir.

Yunanistan’dan ayrıca beklentimiz, adlarında sadece “Türk” kelimesi geçtiği için yasakladığı sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulaması; Azınlığın vakıf idareleri ve vakıf malları üzerinde tam söz hakkına sahip olmalarını temin etmesi; Yunan Vatandaşlık Yasası’nın ilga edilmiş olan 19. maddesi bağlamında vatandaşlıktan çıkartılan Azınlık mensuplarını yeniden vatandaşlığa alması; öte yandan, azınlık anaokulları ve diğer seviyelerde azınlık okulları açma taleplerini karşılamasıdır.

Yunanistan’ın kendi Türk Azınlığının dini özgürlüğüne ve haklarına müdahaleci, olumsuz sicilini tekrar ortaya koyan bu gelişmenin bir AB ülkesinde yaşanıyor olması ayrıca endişe vericidir.

Yunanistan’daki insan haklarının durumunu takip eden uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile AB kurumlarını, Yunanistan’ın, Avrupa değerleri ve evrensel insan haklarıyla çelişen tasarrufları konusunda tarafsız incelemelerde bulunmaya davet ediyoruz.

Türkiye, Yunanistan’daki Türk Azınlığın haklı çıkar ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edecek olup, Azınlığın haklarında meydana gelecek gelişmeler ikili ilişkilerimiz üzerinde de olumlu etki yapacaktır.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00

1.1.2019 Año Nuevo
7.1.2019 Dia de Los Reyes Magos
25.3.2019 Día de San Jóse
18.4.2019 19.4.2019 Semana Santa
1.5.2019 Día del Trabajo
3.6.2019 Día de la Acensión
4.6.2019 Ramazan Bayramının 1. günü
24.6.2019 Corpus Christi
1.7.2019 El Sagrado Corazón de Jesús
1.7.2019 San Pedro y San Pablo
20.7.2019 Día de la Independencia
7.8.2019 Batalla de Boyacá
11.8.2019 Kurban Bayramının 1. günü
19.8.2019 La Asunción de la Virgen
14.10.2019 Celebración del Día de la Raza
29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
4.11.2019 Día de todos los Santos
11.11.2019 Independencia de Cartagena
8.12.2019 Día de La Inmaculada Concepción
25.12.2019 Día de Navidad